Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani

23. november. 2009 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

o.z. ZA MATKU ZEM, Slovenská klimatická koalícia a Heinrich Boll Stiftung Praha Vás pozývajú na konferenciu

Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani

Konferencia sa uskutoční 23 novembra 2009 od 9:00 do 14:00 v hoteli Avance, Medená 9, Bratislava. Účasť na konferencii je bezplatná.

Prihláškou nájdete na tejto linke alebo stačí poslať Meno, Adresu, Názov inštitúcie/firmy/organizácie (nepovinné), Tel./E-mail najneskôr do 19.11.2009 na adresu o.z. ZA MATKU ZEM (P.O.Box 93, 814 99 Bratislava) alebo e-mailom na siroky@zmz.sk, bratislava@zmz.sk, alebo faxom na 02-52454515 alebo SMS na 0903-791060.

Témy, ktoré budú prezentované a diskutované na konferencii:

 • Klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie
 • Možnosti znižovania emisií CO2
 • Medzinárodná dohoda v Kodani (COP 15, december 2009)
 • Financovanie mitigačných a adaptačných opatrení
 • Slovensko a ochrana klímy – politika, zákony, financie a verejné kampane
 • Úloha obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska znižovania emisií CO2
 • Úspory energií a klimatické zmeny
 • Vplyv dopravy na globálne otepľovanie
 • Obchodovanie s emisiami

Lektori konferencie:

 • Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, "Klimatická zmena a klimatické zmeny – príčiny a možné dôsledky, stratégie adaptácie a zmiernenia klimatickej zmeny")
 • Marián Mráz (Ministerstvo životného prostredia SR, "Politika zmeny klímy SR – jej východiská a ciele")
 • Andrej Kovárik (Bratislavské regionálne a ochranárske združenie "Záchyty uhlíka a biodiverzita")
 • Ing. Peter Hrivík (Ministerstvo hospodárstva SR, "Obnoviteľné zdroje energie")
 • RNDr. Emil Bédi (INFORSE, "Obnoviteľné zdroje energie")
 • Mgr. Martin Pitorák (Ministerstvo hospodárstva SR, "Úspory energie a klimatické zmeny")
 • Mgr. Barbora Nelibová (Ministerstvo životného prostredia ČR – odbor udržateľnej energetiky a dopravy, "Využitie európskych fondov a výnosov z predaja emisných kreditov pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor energie")
 • Mgr. Pavol Široký (Slovenská klimatická koalícia, "Možnosti znižovania emisií CO2 na Slovensku")
 • MUDr. Juraj Mesík (konzultant Svetovej banky, "Doprava a klimatické zmeny")
 • Marek Vaculík (Glopolis, "Vzťahy Sever-Juh, adaptácie a mitigácie v rozvojovom svete")
 • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. (Prognostický ústav SAV, téma – "Zmena klímy ako otázka rozvojovej paradigmy a možností formovania verejnej politiky")
 • Ing. Gabriela Fischerová (F.CON, s. r. o., "Postavenie a záväzky rozvinutých a rozvojových krajín v novej klimatickej dohode")
 • Jiří Koželouh (Hnutí Duha – Priatelia Zeme ČR, "Kampaň Velká výzva")

Cieľom našej konferencie je diskutovať o výzvach pre znižovanie emisií CO2, klimatickej politike, financovaní znižovania emisií a adaptácie na prebiehajúce zmeny. Súčasne by sa malo diskutovať aj o tom ako by mohla vyzerať udržateľná transformácia celosvetového ekonomického systému? Ako by mohol byť využitý inovačný potenciál pre udržateľné ekonomiky? Aký politický rámec môže túto transformáciu podnietiť a ako táto transformácia prispeje k obmedzovaniu emisií CO2?

Podrobnosti

Dátum:
23. november. 2009
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.zmz.sk/index.cfm?Module=Static&page=w&s=klimaKonferencia2009

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

O.z. ZA MATKU ZEM