Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Kolektívne pracovné právo

7. október. 2014 @ 12:00 am

Labour Law Association / Asociácia pracovného práva si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu spojenú s predstavením novej publikácie na tému

 “Kolektívne pracovné právo – Quo vadis?”

ktorá je organizovaná v rámci spoločného medzinárodného projektu Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Slovenskej republike a Labour Law Association / Asociácia pracovného práva a bude sa konať

7. októbra 2014 od 9:00 do 13:00 hod. v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, Bratislava.

Vedecká konferencia predstavuje možnosť pre otvorenie diskusie o budúcnosti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov na národnej i nadnárodnej úrovni a o prípadných návrhoch zmien právnej úpravy, ktoré by riešili vznikajúce sporné právne otázky. Súčasťou vedeckej konferencie bude predstavenie novej publikácie renomovaného autorského kolektívu o kolektívnom pracovnom práve.

Odborní garanti:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

JUDr. Marek Švec, PhD.

Moderátori konferencie:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

JUDr. Marek Švec, PhD.

08:30 – 09:00                     Prezencia účastníkov konferencie        

09.00 – 09.10                  Privítanie účastníkov konferencie

    (Mgr. Zuzana Strapatá – vedúca Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR )

09.10 – 09.30                  (Mgr. Branislav Ondruš – štátny tajomník, MPSVaR)  

09.30 – 09.50                  (prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. – Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach)   

09.50 – 10.10                 (Bc. Juraj Blahák – predseda Energeticko-chemický odborový zväz)

10.10 – 10.30                 (Ing. Juraj Borgula – viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu)

10.30 – 10.50                Diskusia (vystupujúci mimo oficiálny program)

10.55 – 11.15                Coffee break

11.15 – 11.40               (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. – vedúci odboru pracovnoprávnych vzťahov, MPSVaR  a podpredseda Labour Law Association )

11.40 – 12.10                (JUDr. Simona Schuszteková, PhD. – členka Predsedníctva Labour Law Association)

12.10 – 12.25               (Mgr. et Bc. Martin Bulla, PhD. – člen predsedníctva Labour Law Association, Katedra medzinárodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

12.25 – 13.00               Diskusia, zhrnutie, záver konferencie

Prihlásiť sa možno na emailovej adrese: lla@labourlaw.sk.
Počet miest je limitovaný.

Podrobnosti

Dátum:
7. október. 2014
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.labourlaw.sk/wp-content/uploads/Olsovska-a-kol_Kolektivne-pracovne-pravo.pdf

Miesto udalosti

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava

Organizátor

FES Slovakia, MPSVaR SR, Asociácia pracovného práva (LLA)