Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Konferencia Európa pre občanov – občania pre Európu

14. február. 2013 @ 12:00 am

Európsky kontaktný bod, Zastúpenie Európskej komisie v SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozývajú na konferenciu pri príležitosti Európskeho roka občanov:

Európa pre občanov – občania pre Európu

Zámerom konferencie je:

  • Upozorniť na priority Európskeho roka občanov (ďalej len Rok) a možnosti občianskej participácie vo veciach verejných,
  • Prezentovať možnosti financovania projektov zameraných na podporu aktívneho občianstva zo zdrojov EÚ,
  • Prediskutovať plány MNO a  záujmy podieľať sa na Roku  (formou príkladov dobrej praxe a diskusie open space).

Predbežný program konferencie:

9:30- 10:00:        Tlačová konferencia (pre pozvaných účastníkov)

9:30- 10:00:        Registrácia

10:00                    Otvorenie a predstavenie open space:
Mirka Molnár Ľachká, Európsky kontaktný bod

10:05-10:25:       Keynote:
Vladimír Šucha,  zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EU

10:30- 11:20       1. panel:  Slovensko v Európe- vízia a realita

Téma: Ako vieme zasahovať do medzinárodných štruktúr?

Panelisti: Pavel Tychtl , generálne riaditeľstvo EK pre komunikáciu; Dušan Chrenek vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR; Filip Vagač, splnomocnenec  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Jana Kresáková , generálna riaditeľka Národného osvetového centra; Zora Jaurová, producentka.

Moderuje: Lucia Faltinová

11:30- 12:20       2. panel:  Európa na Slovensku

Téma: Predstavenie EU programov podporujúcich Rok európskeho občana u nás, vrátane nastupujúcich Nórskych fondov. 

Nórske fondy – predstaví Ekopolis a Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF; IUVENTA – Mládež v akcii; komunitárne programy EU: Európa pre občanov, Kultúra

Moderuje: Mirka Molnár Ľachká

PRESTÁVKA

12:30 – 13:20     3.panel:  Čo je to „Euroobčan“?

Téma: Diskusia zástupcov projektov a občianskych iniciatív, ktoré zmenili situáciu doma a možno aj v Európe.

SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (demagog.sk); Priatelia Zeme- CEPA (Príručka miestnych inicatív, ); CEECN (network komunitných centier); Voices  a iní

13:30 – 14:00       OBED

14:00-16:00        Open space 

Úvod:

·  Zhrnutie kľúčových bodov dňa – najmä možnosti a zámery na Slovensku, hlavné zdroje financovania aktivít v rámci Roka
·  Referenčný rámec: Aké sú  potreby a možnosti podpory občianskych iniciatív na miestnej, národnej aj európskej úrovni ?  Môžu mať miestne iniciatívy európsky rozmer? Dá sa ovplyvniť nastavenie podporných programov  pre budúcnosť?

16:00–17:00    Záverečné Plénum:

·   Zhrnutie hlavných bodov z open space
·   Aliancia Európskeho roka občana
·   Čo ďalej? Plán aktivít, mapa  v Roku európskeho občana
·   Identifikácia kľúčových potrieb, plánov a aktivít na Rok.

Zdroj: Európsky kontaktný bod

Podrobnosti

Dátum:
14. február. 2013
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.europapreobcanov.sk/kalendar/39/105-Europa-pre-obcanov---obcania-pre-Europu/

Miesto udalosti

Národné osvetové centrum, nám. SNP 12, Bratislava

Organizátor

Európsky kontaktný bod, Zastúpenie Európskej komisie v SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti