Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Konferencia Jednotný trh EÚ, Bratislava

22. októbra. 2012 @ 12:00 am

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu:

Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu?

ktorá sa uskutoční v pondelok 22. októbra 2012 od 9:00

v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Hlavní hostia konferencie:

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Michel Barnier, eurokomisár pre vnútorný trh a služby

Účasť potvrdili aj:

Ľuboš Blaha, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu

a ďalší predstavitelia ministerstiev, európskych inštitúcií, podnikateľských združení či odborových organizácií.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, v partnerstve s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a v spolupráci s mediálnym partnerom portálom EurActiv.sk

Simultánne tlmočenie anglický – slovenský jazyk bude zabezpečené.

Pozvánka s programom konferencie

Program konferencie:

 

od 8:30

 

Príchod účastníkov

Registrácia

 

 

9:00

 

Otvorenie konferencie

 

Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dušan Chrenek, vedúci ZastÚpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

 

 

9:15

 

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

 

Prínosy jednotného trhu pre európske ekonomiky, ako aj pre Slovensko, ako malú, otvorenú ekonomiku, úloha jednotného trhu pri prekonávaní následkov hospodárskej krízy.

 

 

9:35

 

Panel 1 | Jednotný trh ako cesta z krízky

 

Robert Auxt, Ministerstvo financií SR, zástupca SR v ESM a EWG

Ján Hudacký, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti (tbc)

Iva Karpišková, Európska komisia, DG MARKT

 

Komentáre

Juraj Draxler, The Center for European Policy Studies

 

Moderátor

Rick Zednik, EurActiv.com

 

Ďalší rozvoj jednotného trhu, prekonávanie prekážok voľného pohybu tovarov, služieb, kapitálu a pracovnej sily ako cesta k naštartovaniu hospodárskeho rastu, vzťah medzi jednotným trhom a súčasným vývojom v menovej únii, najnovšie iniciatívy Európskej komisie.

 

 

11:00

 

Káva

 

 

11:10

 

Panel 2 | Jednotný trh – sociálny trh?

 

Ľuboš Blaha, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

Miroslav Beblavý, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

European Trade Unions Institute (tbc)

 

Komentár:

Anton Marcinčin, ekonóm a poradca Ministra financií Slovenskej republiky

Patrik Zoltvány, Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Moderátorka

Eva Mihočková, novinárka, Plus 7 dní

 

Vzťah medzi jednotným európskym trhom a sociálnymi systémami, legislatívne iniciatívy, prehlbovanie jednotného trhu a modernizácia sociálnych systémov, pozície a záujmy sociálnych partnerov – korporátna sféra a odbory.

 

 

12:30

 

Obed

 

 

14:00

 

Michel Barnier, eurokomisár pre vnútorný trh a služby

 

Dôležitosť jednotného trhu v procese európskej integrácie, európske iniciatívy; úloha jednotného trhu pri prekonávaní následkov hospodárskej krízy.

 

 

14:20

 

Panel 3 | Digitálny trh – nové horizonty?

 

Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

Jörgen Gren, Európska komisia, DG CONNECT

Juraj Sabaka, prezident IT asociácie Slovenska

 

Komentátor

Milan Ištván, prezident o. z. Partnerstvá pre prosperitu

 

Moderátor

Juraj Hrabko, Rozhlas a televízia Slovenska

 

Iniciatívy pre rozvoj digitálneho trhu, prekonávanie bariér pre vytvorenie jednotného digitálneho trhu v EÚ, ochrana spotrebiteľov a ochrana súkromia, úloha IKT v európskej ekonomike a pri prehlbovaní jednotného trhu.

 

 

15:45

 

Káva

 

 

15:55

 

Panel 4 | Mobilita – bariéry, rezervy, dopady

 

Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Martin Kahanec, Central European Labour Studies Institute

 

Komentár

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti

 

Moderátorka

Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk

 

Voľný pohyb osôb a prehlbovanie jednotného trhu, mobilita a tvorba pracovných miest, odstraňovanie fyzických i legislatívnych bariér mobility, mobilita mladých ľudí – študentov, pracovníkov, európske iniciatívy, špecifiká z hľadiska Slovenska.

 

 

17:10

 

Záver konferencie

 

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 

Press aktivity

9:45 – 10:15

Tlačový briefing spojený s tlačovou konferenciou (v prípade účasti ministra T. Malatinského)

14:20 – 14:45

Tlačová konferencia s komisárom M. Barnierom

Účasť na konferencii:

Účasť na konferencii je bezplatná.

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 18. októbra 2012:

– prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA

alebo

– prostredníctvom emailu na konferencia@euractiv.sk (prosíme uviesť meno, organizáciu a kontaktný e-mail).

Na konferencii sa môžete zúčastniť aj jedného z workshopov:

Internacionalizácia malých a stredných podnikov – od 10:45 do 11:45

Financovanie investičným a rizikovým kapitálom – od 15:00 do 16:00

Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu – od 16:10 do 17:10

Tešíme sa na Vašu účasť.

Podrobnosti

Dátum:
22. októbra. 2012
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-eu/udalost/konferencia-jednotny-trh-eu-bratislava-005061

Miesto udalosti

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Organizátor

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku