Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Konferencia: Miléniové rozvojové ciele (cesta k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia)

19. október. 2007 @ 12:00 am

Nové členské krajiny EÚ diskutujú o tom, na čo minúť ich 500 miliónov eúr určených na rozvojovú pomoc

Bratislava, 12.10 2007 Noví členovia Európskej únie prispejú do diskusie o prioritách rozvojovej spolupráce v rámci príprav na Európske rozvojové dni (7.-9. novembra). Európska komisia, Rozvojový program OSN (UNDP) a mimovládne organizácie spojili svoje snahy o pozdvihnutie verejného záujmu o nové a vznikajúce európske donorské krajiny a zorganizovali parlamentné diskusie o rozvojovej spolupráci v každej z nových členských krajín.

V minulosti sami prijímatelia pomoci, teraz členovia donorskej komunity s financiami a neoceniteľnou skúsenosťou – dvanásť krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie po 1. máji 2004 sa pristúpením k Miléniovým rozvojovým cieľom zaviazali znižovať globálnu chudobu a podporovať chudobnejšie národy. Ich diskusie sú načasované na obdobie okolo 17. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom odstránenia chudoby. Na podujatí sa zúčastnia vládni predstavitelia, poslanci parlamentu, členovia medzinárodných a mimovládnych organizácií, aby mohli diskutovať o národnej, európskej a globálnej politike rozvojovej pomoci. Diskutujúci však budú predovšetkým hovoriť o príspevku a o roli svojej krajiny v budovaní globálneho partnerstva rozvojovej pomoci.    

Na to, aby sa rozvojová pomoc zvýšila v číslach, ale aj v kvalite a v efektívnosti, je potrebný verejný záujem a podpora rozvojovej spolupráce. Práve preto organizátori tejto iniciatívy majú za cieľ spustiť verejnú diskusiu o zámeroch rozvojovej pomoci – o jej objeme, kvalite, význame a napokon, o výsledkoch. Vlády, mimovládne organizácie a medzinárodné inštitúcie sú na tomto poli čoraz aktívnejšie a radi by tento záujem podnietili aj na pôde národných parlamentov.

Na Slovensku sa bude konferencia na tému ”Miléniové rozvojové ciele – cesta k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia” konať dňa 19. októbra 2007 od 10:00 – 16:00 v Bratislave, v priestoroch kinosály v budove NR SR. Konferenciu organizačne zastrešuje Občianske združenie PDCS s podporou regionálneho centra UNDP.

Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Zahraničného výboru NR SR Boris Zala. Na podujatí sa zúčastnia a v rozprave vystúpia europoslankyne: Anna Záborská, Monika Flašíková – Beňová a Irena Belohorská, ale aj podpredseda parlamentu Milan Hort, poslanci NR SR, zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva financií SR a predstavitelia mimovládnych organizácií a medzinárodných inštitúcií.

Súčasťou podujatia bude aj tlačová konferencia a videoprojekcia jednotlivých slovenských projektov v rozvojových krajinách. Novinári, ako televízni, tak aj printoví, tak budú mať zabezpečený zaujímavý obrazový materiál.  

Konferencia má za cieľ osloviť ako odbornú, tak aj laickú verejnosť a primäť ju tak k verejnej diskusii o rozvojovej pomoci.
 
Aj etablovaní donori sa počas uplynulých 30-40 rokov snažili vtiahnuť spoločnosť a tých, ktorí napokon rozhodovali, do procesu rozvojovej spolupráce. Napriek tomu, štyria z piatich občanov Európskej únie nikdy nepočuli o Miléniových rozvojových cieľoch. Vyplynulo to z prieskumu Európskej komisie, ktorý sa konal v júli 2007. Zvýšiť povedomie o rozvojovej spolupráci je mimoriadne dôležité v nových členských krajinách EU najmä preto, že pre ich občanov je to ešte stále úplne nová téma.

Noví členovia EU dostali značnú pomoc od ostatných krajín a teraz sú v pozícii, kedy môžu pomáhať iným. Sú zaradení v Indexe ľudského rozvoja Rozvojového programu OSN (UNDP Human Development Index) medzi 60-timi najrozvinutejšími krajinami počnúc Slovinskom (27) a končiac Rumunskom (60). Napriek ich vnútorným rozvojovým výzvam, pre viac ako 100 ostatných krajín s tvrdými a nemilosrdnými podmienkami na život, je týchto 12 krajín považovaných za vzorové modely zmeny.
 
Minulý rok prispeli dvanásti noví členovia EU na rozvojovú pomoc spolu asi 500 miliónmi eúr. Do roku 2010 sa zaviazali zvýšiť ich príspevok na rozvojovú pomoc na 0,17% HDP, čo spolu predstavuje čiastku presahujúcu miliardu eúr. Toto číslo postačuje na to, aby vytiahlo milióny ľudí z extrémnej chudoby. V roku 2006 minulo 22 najbohatších krajín na rozvojovú pomoc 80 miliárd eúr (podľa dát OECD). Európska únia (Komisia a členské štáty spolu) bola najväčším oficiálnym prispievateľom na rozvojovú pomoc – na každého občana EU pripadá v roku 2006 viac ako 100 eúr.

Miléniové rozvojové ciele obsahujú osem zámerov, ktoré by sa mali dosiahnuť do roku 2015 a ktoré reagujú na najväčšie rozvojové výzvy sveta. Miléniové ciele sú súčasťou Miléniovej deklarácie, ku ktorej v roku 2000 pristúpilo 189 národov.

Viac informácií:

Lucia Nicholson, PR manažérka projektu, lucia.nicholson@immaginecommunications.sk, +421 911 794 883

Jan Szczycinski, Communications Officer, UNDP Poland, jan.szczycinski@undp.org, tel. +48 22 576 81 89, mobil +48 609 458 216

Program si môžete stiahnuť na tejto linke.

Podrobnosti

Dátum:
19. október. 2007
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://europeandcis.undp.org/mdgdebates/show/F1141ABD-F203-1EE9-B04BF979D6D03C3D

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

PDCS