Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2012

25. september. 2012 @ 12:00 am - 26. september. 2012 @ 12:00 am

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR Vás pozývajú na konferenciu

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2012

25. – 26. september 2012, Hotel SOREA *** Regia Bratislava

organizovanú pod záštitou

Ing. Petra Žigu, PhD., ministra životného prostredia SR

Ing. Tomáša Malatinského, MBA, ministra hospodárstva SR

O konferencii

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2012 tematicky nadväzuje na minuloročnú Konferenciu PRIEMYSELNÉ EMISIE – Dopady legislatívnych opatrní na priemyselné podniky v súvislosti s vypúšťaním emisií, uskutočnenú v apríli 2011.

K organizovaniu tohoročnej takto tematicky špecializovanej konferencie pristúpil ASPEK na základe pozitívnej odozvy na uvedenú konferenciu najmä preto, že téma priemyselných emisií je v kontexte ochrany ovzdušia osobitne aktuálna najmä v súvislosti so závažnými dopadmi požiadaviek na podnikovú sféru vyplývajúcich so Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Túto smernicu sú členské krajiny EÚ povinné v dvojročnej lehote, končiacej začiatkom roka 2013, transponovať do národných sústav právnych predpisov, upravujúcich v sektoroch priemyslu a energetiky vypúšťanie emisií.

V úzkej súvislosti s tematickým zameraním konferencie je aj problematika energetickej efektívnosti, ktorá napriek svojmu prvoplánovému cieleniu má nepochybný environmentálny rozmer.

Pre koho je konferencia určená

Konferencia je určená pre vrcholových manažérov a odborných pracovníkov priemyselných a energetických podnikov, výrobcov a dodávateľov z environmentálneho sektora, poradenských a inžinierskych firiem a pracovníkov štátnej správy na úseku životného prostredia.

Cieľom konferencie je oboznámiť jej účastníkov:

  • so súčasným stavom transpozície Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách do právnych predpisov na ochranu životného prostredia v Slovenskej republike a s ďalšími legislatívnymi úpravami, súvisiacimi s vypúšťaním emisií,
  • s pripravovanou európskou smernicou o energetickej efektívnosti,
  • so závažnosťou a dopadmi požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov súvisiacich s vypúšťaním emisií na povinné subjekty,
  • s ponukou možností na riešenie uvedených požiadaviek.

Program konferencie

Pozvánka a program konferencie na stiahnutie v .pdf

Registrácia účasti

Registrujte vašu účasť do 18. 9. 2012 prostredníctvom online registračného formulára alebo klasického registračného formulára

Miesto konferencie

Hotel *** SOREA Regia Bratislava

Kráľovské údolie 6

811 02 Bratislava

Tel.: 02/3211 2870, Fax: 02/3211 2871

e-mail: regia@sorea.sk

web: www.sorea.sk

GPS súradnice: 48°8‘38“ N, 17°5‘7“ E

Organizačný garant

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Mgr. Ivana Mihočková Biznárová

Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

Tel.: 02/5341 1420, Fax: 02/5823 9376

e-mail: mail@aspek.sk, web: www.aspek.sk

Partneri podujatia

Zdroj: ASPEK

Podrobnosti

Začiatok:
25. september. 2012 @ 12:00 am
Koniec:
26. september. 2012 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/fc094bca88e8e910c1257a45002c4d3a

Miesto udalosti

Hotel SOREA *** Regia Bratislava

Organizátor

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku