Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Konferencia „Trvalo udržateľné využívanie pesticídov“

16. marec. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Konferencia „Trvalo udržateľné využívanie pesticídov“ sa uskutoční v piatok 16. marca v čase od 9:00 do 13:00 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Trieda Andreja Hlinku 2, v Nitre.

Na konferencii vystúpi poslankyňa EP Irena Belohorská, minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš, ako aj odborníci z akademickej obce, príslušných inštitúcií SR a zástupcovia mimovládnych organizácií aktívnych v tejto oblasti. Cieľom konferencie je diskutovať na odbornej úrovni o pozitívach a negatívach pesticídov a o hľadaní rovnováhy medzi ochranou zdravia a životným prostredím na jednej strane a poľnohospodárskou produkciou na strane druhej. 

Podujatie sa koná v rámci prebiehajúcej diskusie o dokumente Európskej komisie  „Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov“, ktorý sleduje napĺňanie cieľa Šiesteho environmentálneho akčného programu o znížení vplyvu pesticídov a  hlavne prostriedkov na ochranu rastlín  na ľudské zdravie a životné prostredie.

Poslankyňa EP Irena Belohorská bola Výborom EP pre životné prostredie určená za spravodajkyňu pre Tematickú stratégiu trvalo udržateľného využívania pesticídov. Tento dokument má okrem iného navrhnúť opatrenia, ktoré zohľadní pripravovaná smernica. Poslankyňa Irena Belohorská zorganizovala vo februári v  Európskom parlamente Bruseli seminár na tému pesticídov, kde boli prezentované názory rôznych inštitúcii prevažne s celoeurópskou pôsobnosťou.

Konferenciu organizuje poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Viac o Tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania pesticídov, ako aj  vystúpenie poslankyne EP Ireny Belohorskej vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín nájdete na nasledujúcej linke

Podrobnosti

Dátum:
16. marec. 2007
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.euractiv.sk/slovensko-v-ep/udalost/konferencia-trvalo-udrzatelne-vyuzivanie-pesticidov

Miesto udalosti

Nitra

Organizátor

Irena Belohorská, MEP