Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Kvasinky ako nástroj na štúdium Bax/mitochondriálnych interakcií v bunkovej smrti

14. apríl. 2008 @ 12:00 am - 17. apríl. 2008 @ 12:00 am

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky Dr. Stephena Manona z Inštitútu biochémie a bunkovej genetiky, Francúzsko pod názvom

Kvasinky ako nástroj na štúdium Bax/mitochondriálnych interakcií v bunkovej smrti

Program prednášok

  • 14.4.2008; 15.00-17.00; -Prednášková miestnosť CH1-1 Prírodovedecká fakulta UK

The role of mitochondria in cell death
– prednáška pre odbornú verejnosť

  • 15.-16.4.2008; -Laboratórium cvičení CH1-248 Katedra biochémie PRIF UK v Mlynskej doline v Bratislave

Study on mitochondrial metabolism in yeast
– workshop

  • 15.4.2008

10.00-12.00
Príprava protoplastov zo štandardného kmeňa kvasiniek kultivovaného na fermentovateľnom zdroji uhlíka

13.00-15.00
Izolácia mitochondrií zo štandardného kmeňa kvasiniek kultivovaných na fermentovateľnom zdroji uhlíka

16.4.2008
Stanovenie koncentrácie proteínov vo vyizolovanom type mitochondrií a následne meranie respirácie

  • 16.4.2008

10.00-12.00
Meranie ATPázovej aktivity a citlovosti k oligomycínu v mitochondriách pripravených z buniek (i) štandardného kmeňa kvasiniek kultivovaných na (ia) fermentovateľnom alebo (ib) respiračnom zdroji uhlíka a (ii) respiračne deficitného kmeňa kultivovaného na fermentovateľnom zdroji uhlíka pripravených 15.04.

  • 17.4.2008; 11.30-13.30; -Prednášková miestnosť CH1-1 Prírodovedecká fakulta UK

Why is death important for life?
– prednáška pre širokú verejnosť

Dr. Stephen Manon je špičkový vedec v oblasti výskumu mitochondrií, stresu a bunkovej smrti.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
14. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
17. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita