Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Mechanizmy mitochondriálnych reakcií na variabilné energetické potreby eukaryotických buniek

14. apríl. 2008 @ 12:00 am - 17. apríl. 2008 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky Dr. Micheala Rigouleta z  Inštitútu biochémie a bunkovej genetiky, Francúzsko pod názvom

Mechanizmy mitochondriálnych reakcií na variabilné energetické potreby eukaryotických buniek.

Program prednášok

  • 14.4.2008; 10.00-12.00; -seminárna miestnosť CH1-222, Katedra biochémie PRIFUK v Mlynskej doline v Bratislave

Regulation of mitochondrial metabolism under respiratory and fermentative condition in yeast
– prednáška pre odbornú verejnosť

  • 15.-16.4.2008; -Laboratórium cvičení CH1-248 Katedra biochémie PRIF UK v Mlynskej doline v Bratislave

Study on mitochondrial metabolism in yeast
– workshop

  • 15.4.2008

10.00-12.00; Príprava protoplastov z buniek štandardného kmeňa kultivovaných na respiračnom zdroji uhlíka

13.00-15.00; Izolácia mitocondrií zo štandardného typu kvasiniek kultivovaných na respiračnom zdroji uhlíka

15.00-17.00; Stanovenie koncentrácie proteínov vo v izolovanom type mitochondrií a následne meranie respirácie

  • 16.4.2008

10.00-12.00; 13.00-15.00;15.00-17.00 Meranie aktivity enzýmov Krebsovho cyklu v mitochondriách pripravených z buniek (i) štandardného kmeňa kvasiniek kultivovaných na (ia) fermentovateľnom alebo (ib) respiračnom zdroji uhlíka a (ii) respiračne deficitného kmeňa kultivovaného na fermentovateľnom zdroji uhlíka pripravených 15.04.

  • 17.4.2008; 14.00-16.00; -Prednášková miestnosť CH1-1 Prírodovedecká fakulta UK

Physiological and pathophysiologicla function of mitochondrial ROS in energetic homeostasis and aging / (Pato)Fyziologicka uloha mitochondrialnych ROS v energetickej homeostaze a starnuti
– prednáška pre odbornú verejnosť

Dr. Micheal Rigoulet je vedcom svetového formátu zaoberajúci sa štúdiom energetického bunkového metabolizmu.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
14. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
17. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita