Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Medzinárodná konferencia mladých bádateľov o klimatických zmenách

28. jún. 2009 @ 12:00 am - 2. júl. 2009 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

V dňoch 28. júna až 2. júla 2009 sa uskutoční medzinárodná konferencia mladých bádateľov (International Youth Science Conference) s názvom „Call for Action on Climate Change“. Na konferencii so svojimi prednáškami vystúpi 60 mladých bádateľov z Európy, Číny a Mexika, ktorí sa aktívne zaujímajú o problematiku klimatických zmien. 

Na konferencii účastníci prednesú výsledky svojej práce z prírodných, technických a spoločenských vied, ktoré sa týkajú problematiky klimatických zmien. Okrem týchto prednášok sú do programu zaradené aj vyžiadané prednášky popredných európskych klimatológov – prof. RNDr. Milana Lapina, CSc., z Univerzity Komenského, Adama Bumpusa a Davida Vinera z Veľkej Británie.   

Cieľom konferencie je nielen vytvoriť priestor mladým bádateľom  na prednesie výsledkov ich práce, ale aj na diskusiu s poprednými odborníkmi. Jedným z výstupov konferencie bude aj schválenie deklarácie, ktorá bude adresovaná organizačnému výboru medzinárodnej konferencie OSN o klimatických zmenách, ktorá sa uskutoční 7. až 18. decembra v Kodani.  

Konferencia sa uskutoční v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. Konferenciu organizuje občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s British Council Slovakia a Slovenskou akadémiou vied.

Medzinárodná konferencia sa realizuje v rámci projektu „Kongresy mladých bádateľov s medzinárodnou účasťou – nový spôsob aktivizácie talentovanej mládeže vo vede“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0226-07.

Viac informácií o konferencii nájdete na internetovej adrese: www.eucontest.sk

Podrobnosti

Začiatok:
28. jún. 2009 @ 12:00 am
Koniec:
2. júl. 2009 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www2.eucontest.sk/index.php?page=132

Miesto udalosti

Smolenice

Organizátor

Mladí vedci Slovenska, o.z.