Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Medzinárodná konferencia o zdraví v rozšírenej EÚ

16. apríl. 2007 @ 12:00 am - 17. apríl. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Európska aliancia verejného zdravia (the European Public Health Alliance) organizuje v dňoch 16. a 17. apríla 2007 v Bratislave medzinárodnú konferenciu na tému „Zdravie v rozšírenej EÚ“.

Európska aliancia verejného zdravia združuje vyše 100 mimovládnych a neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkami zdravia a zdravotníctva v Európskej únii. Organizovanie medzinárodnej konferencie, ktorá poukáže na vplyv rozšírenia EÚ v tejto sfére, zavŕši trojročný projekt „Budovanie spoločenstva verejného zdravia naprieč Európou“ („Building the Public Health Community across Europe“).

Medzi ciele konferencie bude patriť:

  • diskusia o tom, ako rozšírenie EÚ ovplyvnilo stav zdravia, jeho determinanty, systémy zdravotníctva v nových členských štátoch EÚ a identifikovanie prínosov a problémov, ktoré bude treba zobrať na vedomie pri budúcom rozširovaní,
  • predstavenie práce členov Európskej aliancie verejného zdravia vo vzťahu k prioritám politiky EÚ v oblasti zdravia
  • vypracovanie návrhu pre Európsku komisiu obsahujúci vhodné odporúčania k tejto politike tak, aby mohli byť zahrnuté v Stratégii zdravia EÚ.

Konferenčným jazykom bude angličtina.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom tejto linky.

Kontakty na organizátorov:

– Iva Misigova, vedecká koordinátorka: conference2007@epha.org

– Caroline Heu-Boidin, logistická referentka : registration@epha.org

Tel. +32 (0) 2 233 38 88

Fax. +32 (0) 2 233 38 80


			

Podrobnosti

Začiatok:
16. apríl. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
17. apríl. 2007 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.conference2007.epha.org/

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

European Public Health Alliance