Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Molekulové motory v mechanizme svalovej kontrakcie

13. marec. 2008 @ 12:00 am - 14. marec. 2008 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

V priestoroch Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční séria prednášok a seminárov prof. Ingo Lothar Morana z Humboldtovej univerzity v Berlíne, na tému „Molekulové motory v mechanizme svalovej kontrakcie“.

Zoznam prednášok a seminárov:

„Tuning smooth muscle contraction by molecular motors“
– prednáška pre PhD študentov, vedecko-výskumných pracovníkov UK a SAV a ostatnú odbornú verejnosť o molekulových mechanizmoch svalovej kontrakcie, doplnená vlastnými výsledkami.

„PhD curriculum on MDC“; seminár
– prezentácia organizácie PhD štúdia v laboratóriách MDC; možnosti spolupráce slovenských a nemeckých študentov a možnosti mobilít.

„Smooth, slow and smart muscle motors“
– prednáška pre odbornú verejnosť o molekulových mechanizmoch svalovej kontrakcie pre pregraduálnych, postgraduálnych študentov a odbornú verejnosť doplnená vlastnými výsledkami a nasledovaná diskusiou.

„PhD curriculum on MDC“; seminár
– prezentácia organizácie PhD štúdia v laboratóriách MDC; možnosti spolupráce slovenských a nemeckých študentov a možnosti mobilít.

Prof. Morano je C3 profesorom na Humboldt Universität, C4 profesorom na Univeristät Bonn a vedúcim pracovnej skupiny Molekulovej svalovej fyziológie MDC. MDC je situovaný v klinicko-výskumnom kampuse Buch v tesnom napojení s praxou. V rámci prednáškovej činnosti prof. Morano vedie aj prednášky Curricula pre doktorandov MDC na tému molekulovej svalovej fyziológie. V tejto oblasti má rozsiahlu publikačnú aktivitu, je uznávaným odborníkom ako aj editorom J Mol Med.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
13. marec. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
14. marec. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita