Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Národná konferencia: „Kohézna politika EÚ a Slovensko“

25. október. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán v programovom období 2007 – 2013

pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti na oficiálnu návštevu eurokomisárky pre regionálnu politiku Danuty Hübner

organizuje 25. októbra 2007 v Prešove národnú konferenciu

„Kohézna politika EÚ a Slovensko“.

Cieľom konferencie, organizovanej na najvyššej úrovni, je zdôrazniť význam Kohéznej politiky Európskej únie a vybranej odbornej verejnosti priblížiť jej ciele do budúcnosti. Konferencia poskytne priestor aj na prezentovanie priorít SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja a poukáže na úspešne zrealizované projekty z finančných prostriedkov fondov Európskej únie pridelených SR v skrátenom programovacom období 2004-2006.

Konferencia je určená pre vybraných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, krajských úradov, miest, odborníkov a iných významných mienkotvorných organizácií v oblasti regionálneho rozvoja.

Konferencia je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ

Miesto udalosti

Prešov

Organizátor

MVRR SR