Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Národná súťaž ERTI 2009

1. máj. 2009 @ 12:00 am - 31. júl. 2009 @ 12:00 am

Európsky parlament spolu s Radou Európskej únie vyhlásil rok 2009 za Európsky rok tvorivosti a inovácií. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie a význam tvorivosti a inovácie a tým formovať budúcnosť Európy. Je preto logické, že do tohto projektu sa zapája aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

    V rámci tejto európskej iniciatívy bola vyhlásená „Národná súťaž na podporu tvorivosti a inovácií“ organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva SR, Junior Achievement Slovensko a Národnej kancelárie programu celoživotného vzdelávania, ktorá je určená pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl.

    Učitelia môžu prihlásiť svoje skúsenosti z využívania tvorivých a inovačných metód vo výučbe informačno- komunikačných predmetov, ako aj vo výučbe predmetov neinformatických. Žiaci budú môcť predstaviť svoju víziu inovatívnej vyučovacej hodiny. Súťažné práce môžu pedagógovia a žiaci prihlasovať od 1. mája 2009 do 31. júla 2009 vrátane.

    Cieľom súťaže je vytvorenie školského prostredia, ktoré pre učiteľov a žiakov vytvára podmienky na inovatívne myslenie a vzdelávanie. Súťaž taktiež podporuje existujúce nástroje výučby podnikateľských zručností a samostatného tvorivého myslenia u žiakov. Súťaž má  napomôcť pedagógom rozvíjať u žiakov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup, pohyb a orientáciu na trhu práce, prípadne v ich ďalšom štúdiu.

    Súťažné práce posudzuje hodnotiaca komisia zložená z predstaviteľov pedagogickej obce, ministerstva školstva a súkromnej sféry. Hodnotiaca komisia zároveň rozhoduje o udelení ocenení. Naším cieľom je predstaviť pedagogickej verejnosti uskutočnené i plánované myšlienky, nápady a tvorivé prístupy, ktoré sa môžu uplatniť tak vo vzdelávacom procese ako aj vo voľnočasových aktivitách mladých ľudí. Podporovateľmi súťaže sú spoločnosti Microsoft Slovakia a Slovak Data Systems, ktorý je autorizovaným zástupcom spoločnosti Apple na Slovensku. Títo do súťaže venovali hodnotné ceny.

    V novembri sa uskutoční záverečná konferencia, na ktorej bude vyhodnotená celoslovenská súťaž a odmenené najlepšie tvorivé a inovačné myšlienky na základných a stredných školách, ktoré sa v súčasnosti využívajú alebo sa len pripravujú.


Dokumenty na stiahnutie:

Podrobnosti

Začiatok:
1. máj. 2009 @ 12:00 am
Koniec:
31. júl. 2009 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.modernaskola.sk/tvorivost,362

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Ministerstvo školstva SR