Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

O médiách, diskriminácii vo verejnom priestore a feminizme.

14. apríl. 2008 @ 12:00 am - 16. apríl. 2008 @ 12:00 am

Excelentná univerzita Vás pozýva na prednášky

Dr. Erzsébet Barát 

o médiách, diskriminácii vo verejnom priestore a feminizme.

Kedy: 14. – 16. apríla 2008
Kde: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova ul.

  • pondelok 14. apríla 2008 o 16.00 hod.

Reklamy, médiá a rod / Advertisements and Gendering
Gondova ul., miestnosť č. 236

  • utorok 15. apríla 2008 o 17.00 hod.

Zneužívanie slobody slova: neokonzervatívny dozor v maďarskej tlači / Abuse of Freedom of Speech: Neo-conservative Gate-keeping in the Hungarian Printed Media

  • streda 16. apríla 2008 o 16.00 hod.

Regulácia nenávistného prejavu a vyhliadky feminizmu v Maďarsku / Hate Speech Regulation and the Prospects of Feminism in Hungary

V angličtine so simultánnym tlmočením do slovenčiny.
Vstup voľný.

O prednáškach

Reklamy, médiá a rod / Advertisements and Gendering
Výskum médií z feministického hľadiska má vo svete už vyše tridsaťročnú tradíciu, no v strednej a východnej Európe s týmto typom výskumov v ostatných rokoch len začíname. Aké prístupy zvoliť a čo v médiách a reklame skúmať? Určite je potrebné poukazovať na zjavný sexizmus reklám aj skúmať „ženské“ televízne a mediálne žánre (telenovely, talkšou). Bolo by však užitočné chopiť sa výhod tohto „oneskoreného“ príchodu feministických mediálnych štúdií a naše skúmanie zamerať na samotné publikum mediálnych a reklamných posolstiev. Naozaj, ako nakladajú ženy a muži, dievčatá a chlapci so svojou recepciou televízie či lifestylových časopisov? Ako menia médiá náš život?


Zneužívanie slobody slova: neokonzervatívny dozor v maďarskej tlači / Abuse of Freedom of Speech: Neo-conservative Gate-keeping in the Hungarian Printed Media
Priniesla zmena politického systému v 90. rokoch v Maďarsku aj zmenu patriarchálneho a heterosexuálneho charakteru verejného priestoru v tlačených médiách? Demokratizácia mohla otvoriť priestor, v ktorom by bolo možné zaujať kritický postoj k novému ekonomickému a spoločenskému poriadku. Otvoril sa v médiách dialóg o feminizme? Nie celkom, feministické pozície boli znevažované prostredníctvom diskurzov antikomunizmu a antiamerikanizmu. Okrem toho mnohé mediálne prejavy namierené proti feministkám legitimizovali homofóbiu – t.j. strach z teplých a diskrimináciu gejov a lesieb.

Regulácia nenávistného prejavu a vyhliadky feminizmu v Maďarsku / Hate Speech Regulation and the Prospects of Feminism in Hungary
Môžu slová zraňovať a ubližovať? Ak áno, ako možno tieto prejavy násilia performovaného v jazyku trestať? Kde začína a končí sloboda prejavu? Umožňuje vôbec sloboda prejavu alebo aj jej proťajšok – legislatívna regulácia jazykových prejavov – to, aby sa obetiam násilia performovaného v jazyku dostalo spravodlivosti? Subjektov, ktoré sú predmetom nenávisti artikulovanej v jazyku, je veľa – stačí, že sa od „normálnych“ ľudí líšia svojou sexuálnou orientáciou, rodom, etnicitou či rasou.

O Erzsébet Barát
Erzsébet Barát vyučuje na Katedre rodových štúdií Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a na Katedre anglického jazyka na Univerzite Attilu Józsefa v Szegede. Zaoberá sa feministickými mediálnymi štúdiami, kritickou diskurzívnou analýzou, queer teóriou a vzťahom feminizmu a maskulinity. V slovenčine publikovala v antológii Aspekty politiky identít (Aspekt, 2004).


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS iII Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
14. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
16. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita