Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Odborný seminár Budúcnosť fondov a podporných programov EÚ

18. október. 2011 @ 12:00 am

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EurActiv.sk si dovoľujú pozvať odbornú verejnosť na seminár

Budúcnosť fondov a podporných programov EÚ

Podujatie sa uskutoční 18. októbra 2011 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline od 10:00 do 13:00.

Cieľom seminára je umožniť výmenu názorov medzi rozhodovateľmi priamo účastnými diskusie o budúcej podobe európskych fondov a podporných programov financovaných z európskeho rozpočtu ako ja zástupcami informovanej verejnosti prítomnými na podujatí.

Prednášať a diskutovať budú poslanci Európskeho parlamentu, predstavitelia ministerstiev, miestnej a regionálnej samosprávy i mimovládneho sektora.

Hlavné témy seminára:

  • do akej miery sa má kohézna politika a jej zameranie podriadiť Stratégii Európa 2020
  • nové podmienky pri tvorbe operačných programov
  • skúsenosti prenostieľné z implementácie súčasného programovacieho obdobia, case studies
  • vzťah európskych nástrojov podpory k národnému plánu reforiem

Program a informácie o podujatí budeme priebežne dopĺňať.

Po obdržaní pozvánky prosíme potvrdiť účasť na podujatí.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na seminar@euractiv.sk

Miesto udalosti

Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, Žilina

Organizátor

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EurActiv.sk