Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Perspektívy podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine

19. november. 2009 @ 12:00 am

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov a Slovensko-poľskou obchodnou komorou v Žiline organizujú dňa 19. novembra 2009 v Prečove tretiu vedecko-podnikateľskú konferenciu s názvom

Perspektívy podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine

Cieľom konferencie je vytvoriť platformu na výmenu a využitie skúseností a know-how relevantných aktérov zaoberajúcich sa vybranými európskymi krajinami Spoločenstva nezávislých štátov a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.

Predbežný program:

  • 10:00 – 10:30 Registrácia účastníkov
  • 10:30 – 10:45 Oficiálne otvorenie konferencie
  • 10:45 – 12:15 Blok č. 1:Podnikanie na Východe (politické, ekonomické, bezpečnostné, colné, zahranično-obchodné a iné aspekty podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na   Ukrajine)
  • 12:15 – 13:00 Obed
  • 13:00 – 14:00 Blok č. 2: Slovenské skúsenosti s Východom (prezentácia projektov podnikateľských subjektov realizovaných v cieľových krajinách, obchodné a kultúrne zvyklosti, zapojenie podnikateľov do medzinárodných a rozvojových projektov, rady a odporúčania pre slovenských podnikateľov)
  • 14:00 – 14:15 Prestávka s občerstvením
  • 14:15 – 15:30 Pokračovanie bloku č. 2

Konferencia je určená predovšetkým slovenským malým a stredným podnikateľom, ktorí uvažujú nad nadviazaním obchodných kontaktov s vybranými európskymi krajinami Spoločenstva nezávislých krajín, ako aj expandovaním svojej podnikateľskej činnosti na ich perspektívne trhy.

Prihlášku (v prípade lektorov aj spolu s abstraktom príspevku a prezentáciou v .ppt) je potrebné zaslať na adresu aleksanyan@nadsme.sk alebo varga@nadsme.sk najneskôr 13. novembra 2009. Príspevky odprezentované na konferencii budú následne zverejnené v konferenčnom zborníku.

Záštitu nad konferenciou prevzali Sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Podujatie je spolufinancované z prostriedkov SlovakAid v rámci projektu Globálne vzdelávanie podnikateľov.

Podrobnosti

Dátum:
19. november. 2009
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.rpicpo.sk/portal/?c=12&id=618

Miesto udalosti

Prešov

Organizátor

NADSME