Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Podpora spolupráce maďarských a slovenských podnikateľov

4. február. 2010 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Nadácia Theodora Puskása a Maďarská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozývajú podnikateľov na prvú konferenciu k projektu “Podpora maďarsko – slovenskej spolupráce MSP“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Konferencia sa uskutoční 4. februára 2009 v hoteli Benczúr, Ul. Benczúr 35, 6. obvod, Budapešť, Maďarsko.

Predbežný program:

  • prezentácia projektu maďarsko – slovenskej spolupráce
  • prezentácia úspešnej maďarsko – slovenskej obchodnej spolupráce (konkrétna "prípadová štúdia" niektorých spoločných maďarsko – sloenských obchodných aktivít
  • paralelné panelové diskusie o prekážkach a výzvach, ktoré sa vyskytujú v rámci maďarsko – slovenskej obchodnej spolupráce, jednak z hľadiska spoločensko – ekonomického, ako aj z pohľadu skúsenosti malých a stredných podnikateľov
  • vzájomné patnerské rozhovory maďarských a slovenských firiem 

Cieľom konferencie je podporiť nadviazanie obchodných vzťahov slovenských a maďarských podnikateľov, využiť vzájomnú skúsenosť a know-how dotersjších partnerov, a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti, komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Maďarsku a na Slovensku.

Prihlášku (v prípade lektorov aj prezentáciu v ppt.) je potrebné zaslať na adresu: dubrovayova@nadsme.sk alebo varga@nadsme.sk najneskôr do 20. januára 2010.

Miesto udalosti

Budapešť

Organizátor

Nadácia Theodora Puskása