Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Policy Hackaton: Ako zlepšiť cyklodopravu v samosprávach na Slovensku

27 apríla - 29 apríla

Bicykel môže byť odpoveďou na viaceré spoločenské výzvy: neznečisťuje ovzdušie, nespôsobuje hluk, nevytvára zápchy a prospieva ľudskému zdraviu. Slovensku sa napriek tomu zatiaľ nepodarilo využiť evidentný potenciál cyklistickej dopravy. Kým v niektorých krajinách EÚ sa podiel cyklodopravy na celkovej deľbe dopravnej počíta aj v desiatkach percent, na Slovensku podľa odhadov ministerstva dopravy dosahuje približne úroveň dvoch percent. Jej rozvoj brzdí zlé plánovanie a trasovanie, nevhodný výber typu cyklistickej infraštruktúry chybné, nedostatok dát o mobilite, či nedostatočná osveta a komunikovanie výhod cyklodopravy.

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry nie je možný bez investovania verejných zdrojov. Na rozvoj cyklodopravy pritom Slovensko zrejme ešte nemalo lepšie podmienky ako teraz. Cyklomobilita na najbližšie tri roky dostane 100-miliónovú finančnú injekciu z pandemického Plánu obnovy EÚ a v sedemročnom horizonte ďalšie desiatky miliónov eur pribudnú z eurofondov.

V spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK 8 a Technickou univerzitou v Košiciach organizuje EURACTIV Slovensko policy hackaton na tému rozvoja cyklodopravu v slovenských regiónoch. Hackaton je určený pre študentov a mladých ľudí vo veku do 30 rokov a prebehne v dňoch 27. – 29. apríla 2021 online formou.

 

PRIEBEH

Do hackatonu sa môžu súťažiaci prihlasovať v 3- alebo 4-členných tímoch na tomto odkaze.

Prvé dva dni hackatonu budú súťažné tímy hľadať policy riešenie na nižšie uvedenú výzvu. K dispozícii bude tímom niekoľko odborných mentorov, ktorí svojimi praktickými či teoretickými znalosťami a radami pomôžu tímom nastaviť ich policy riešenie. Výsledkom tímovej práce bude záverečná online prezentácia, prostredníctvom ktorej tímy predstavia svoje policy riešenie odbornej porote. Porota po konzultácii určí víťazný tím, ktorý bude následne odmenený.

Zloženie odbornej poroty:

 • Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda SK 8
 • Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • zástupca CIVITTA

 

VÝZVA

Táto výzva vyžaduje nájsť nové spôsoby, ako zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej mobilite v rámci mieste ale aj mimo nich. Účastníci Hackathonu by mali zároveň uvažovať, ako podľa princípu „hodnota za peniaze“ využiť dostupné finančné prostriedky na opatrenia a projekty, ktoré privedú k cyklodoprave čo najviac ľudí a budú využiteľné pre čo najväčší počet samospráv.

Riešenia sa môžu týkať zlepšenia zberu dát o mobilite a cykloinfraštruktúre, osvety, zapojenia angažovanej verejnosti do tvorby investičných stratégií a projektov, zvýšenia bezpečnosti cyklistov, verejnej dopravy a podobne. Účastníci Hackathonu môžu svoje riešenia cieliť na štátne inštitúcie, samosprávy alebo priamo na ich obyvateľov.

Hľadanie inovatívnych riešení by pri tom mali vychádzať z troch hlavných princípov:

 • Závažnosť
 • Naliehavosť
 • Realizovateľnosť

Riešenia na zvýšenie potenciálu cyklomobility by mali obsahovať niektoré z nasledujúcich prvkov:

 • Zlepšenie zberu dát, alebo využitia už dostupných dát o mobilite
 • Tvorba investičných stratégií
 • Územné plánovanie a projektovanie
 • Dopravné značenie
 • Vzdelávanie a osveta
 • Legislatíva, dopravné politiky
 • Dotačné pravidlá
 • Doplnková infraštruktúra
 • Behaviorálne intervencie

 

REGISTRÁCIA

 

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte na bajla@euractiv.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
27 apríla
Koniec:
29 apríla

Organizátori

EURACTIV Slovensko
Združenie samosprávnych krajov SK 8
Technická univerzita v Košiciach

Miesto udalosti

Online podujatie