Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Programové obdobie 2007-2013 pre rozvoj regiónov

24. apríl. 2008 @ 12:00 am

V rámci  siedmeho ročníka výstavy regionálneho rozvoja FOR REGION 2008 organizuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu konferenciu:

„ Programové obdobie 2007-2013 pre rozvoj regiónov

Program konferencie je určený pre

  • odbornú verejnosť z radov zástupcov vyšších územných celkov
  • primátorov miest a obcí
  • zástupcov regionálnych rozvojových agentúr a euroregionálnych združení
  • pre ďalších odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja

Termín a miesto konania: 24. apríl 2008 od 13.00 hod., Hotel Dixon, Banská Bystrica.

Vašu účasť na konferencii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky v termíne najneskôr do 11. apríla 2008 na adresu:

Oddelenie informovanosti a publicity, Sekcia stratégie rozvoja regiónov,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26


Program podujatia nájdete na tejto stránke:

Miesto udalosti

Banská Bystrica

Organizátor

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR