Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Rada pre konkurencieschopnosť

30. november. 2015 @ 12:00 am - 1. december. 2015 @ 12:00 am

Hlavné body programu

Nová stratégia vnútorného trhu

Ministri zodpovední za konkurencieschopnosť budú prvýkrát rokovať o novej stratégii vnútorného trhu, ktorú nedávno zverejnila Komisia. 

Cieľom opatrení a plánu obsiahnutých v stratégii je:

  • vytvoriť dodatočné príležitosti pre spotrebiteľov, odborníkov a podniky
  • stimulovať modernizáciu a inováciu
  • dosiahnuť praktické prínosy pre ľudí v ich každodennom živote.

Lepšia právna regulácia

Počas pracovného obeda budú ministri rokovať o tom, ako využiť nový program lepšej právnej regulácie s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. 

Cieľom programu „lepšej právnej regulácie“ je zlepšiť spôsob, akým EÚ vykonáva legislatívnu činnosť. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť, aby politiky a právne predpisy EÚ dosiahli svoje ciele pri minimálnych finančných a administratívnych nákladoch.

Previerka konkurencieschopnosti

Druhé vydanie „previerky konkurencieschopnosti“ umožní ministrom, aby predložili priority a reagovali na naliehavé otázky a vývoj reálnej ekonomiky. Bude zahŕňať výmenu názorov o vzťahu medzi stavom integrácie vnútorného trhu akonkurencieschopnosťou EÚ na svetových trhoch.

Súčasťou previerky bude aj predloženie správy o stave a perspektívach zohľadňovania konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach politiky, čo je proces, ktorého cieľom je zaistiť, že politiky EÚ majú pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť. 

Európsky výskumný priestor

Rada sa vyzve, aby prijala závery o:

  • integrite výskumu
  • dosahovaní pokroku v oblasti rodovej rovnosti v rámci Európskeho výskumného priestoru (EVP) 
  • riadení EVP

Ministri si okrem toho vymenia názory na spôsob, akým môže Európsky fond pre strategické investície podporiť výskum a inováciu.

Podrobnosti

Začiatok:
30. november. 2015 @ 12:00 am
Koniec:
1. december. 2015 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/compet/2015/11/30-01/

Miesto udalosti

Brusel

Organizátor

Rada EÚ