Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (5.-6. marec)

5. marec. 2007 @ 12:00 am - 6. marec. 2007 @ 12:00 am

Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy sa schádza raz mesačne. Na jej úrovni sa stretávajú ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ. Ministri európskych záležitostí, obrany, rozvoja alebo obchodu môžu byť prizvaní v závislosti od programu schôdze.

V rámci všeobecných záležitostí sa Rada zaoberá oblasťami, ktoré zasahujú viac ako jednu politiku EÚ, a to najmä:

  • procesom rozširovania EÚ,
  • prípravou viacročných rozpočtových perspektív,
  • administratívnymi a inštitucionálnymi otázkami,
  • prípravou a koordináciou zasadnutí Európskej rady,
  • koordináciou práce medzi jednotlivými formáciami Rady EÚ.

V rámci vonkajších vzťahov sa Rada zaoberá:

  • Spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ,
  • Európskou bezpečnostnou a obrannou politikou EÚ,
  • obchodnou politikou EÚ voči tretím krajinám,
  • spoluprácou pri rozvojových politikách jednotlivých členských štátov.

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Rada EÚ