Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Rokovanie Vlády SR 30.3.2011

30. marec. 2011 @ 12:00 am

Dňa 30. 3. 2011 od 10.00 sa v Bratislave uskutoční 39. schôdza vlády Slovenskej republiky.

Materiál rokovania

Návrh Poštovej politiky do roku 2014

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs) v Ženeve, Švajčiarsko, v dňoch 25. – 29. apríla 2011.

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Bratislava, 25. až 27. máj 2011

Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011-2016

Návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov – nové znenie

Návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov – nové znenie

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2011

Aktualizovaná Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrh jej koordinácie

Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Honeywell Turbo, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 71, Bratislava 821 05, Slovenská republika

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Návrh na vymenovanie zástupcu SR v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnosti

Dátum:
30. marec. 2011
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/574

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Vláda SR