Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Rokovanie vlády SR 16.3.2011

16. marec. 2011 @ 12:00 am

Materiál 37. schôdze vlády Slovenskej republiky dňa 16. 3. 2011 v Bratislave.

Hlavné témy rokovania sú:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov

Analýza vykonavaných činností vrátane činností všetkých podriadených organizácií v pôsobnosti kapitoly Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Návrh na prehodnotenie činnosti Správy služieb diplomatickému zboru, a. s.

Analýza činností vykonávaných rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej

Analýza činností vykonávaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vrátane činností podriadených organizácií

Informácia o výsledku analýzy činností vykonávaných Ministerstvom hospodárstva SR a organizáciami v jeho pôsobnosti, vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšeniu stavu verejných financií

Analýza činností Ministerstva obrany SR a subjektov v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR

Návrh identifikujúci činnosti, ktoré môžu byť vykonávané civilnými zamestnancami v rezorte ministerstva obrany

Analýza činností Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a subjektov v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Analýza činností v kapitole Ministerstva financií SR a návrh racionalizačných opatrení

Analýza činností vykonávaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho podriadených organizácií

Informácia o analýze vykonávaných činností vrátane činností všetkých podriadených organizácií v pôsobnosti kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Analýza činností Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšeniu stavu verejných financií

Analýza činností Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a právnických osôb v jeho pôsobnosti

Návrh na zlepšenie efektívnosti fungovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a Vodohospodárskej výstavby, š. p., v procese protipovodňovej ochrany

Analýza činností Štatistického úradu Slovenskej republiky a činností podriadeného subjektu v jeho pôsobnosti

Analýza činností Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšeniu stavu verejných financií

Analýza činností vykonávaných Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Analýza činností vykonávaných Protimonopolným úradom SR

Analýza činností Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a subjektov v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na rokovanie vlády SR

Analýza činností Úradu pre verejné obstarávanie

Návrh identifikujúci činnosti v Slovenskej informačnej službe, ktoré môžu byť vykonávané civilnými zamestnancami

Správa o fungovaní elektronického výberu mýta

Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2012 Yeosu

Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010

Podrobnosti

Dátum:
16. marec. 2011
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/572

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Vláda SR