Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Samospráva a triedený zber 2015

8. október. 2015 @ 12:00 am

6. ročník konferencie Samospráva a triedený zber 2015
8. október 2015
Hotel Residence, Donovaly

Spoločnosť ENVI-PAK sa rozhodla pomôcť samosprávam a odbornej verejnosti zorientovať sa v zložitých legislatívnych normách pravidelným usporadúvaním odborných podujatí. Jedným z najvýznamnejších je konferencia Samospráva a triedený zber, ktorú organizuje už od roku 2010. Naším spoločným cieľom je, aby triedený zber odpadov na Slovensku fungoval čo najlepšie a najefektívnejšie.

Program konferencie

I. Blok           Legislatíva a aktuálny vývoj
9:00 – 10:30
Privítanie účastníkov a príhovor štátneho tajomníka MŽP SR                                  
Aktuálny stav implementácie zákona 79/ 2015 o odpadoch (MŽP SR)
Zhrnutie legislatívneho procesu a popis zmien z pohľadu samosprávy, ktoré nastali v zákone pri schvaľovaní v NR SR. Riešenie otázky nečistôt v triedenom zbere, čierne skládky …
Vykonávacie predpisy a najdôležitejšie zmeny, ktoré tieto predpisy prinesú (MŽP SR)              
Stručná charakteristiky vykonávacích predpisov a predpokladaný časový harmonogram ich vydávania. Predovšetkým Vyhlášku o vykonaní niektorých ustanovení zákona:
–  štandardy triedeného zberu
–  výpočet obvyklých nákladov

Coffee Break

II. Blok          Implementácia nového zákona o odpadoch
11:00 – 12:30
Implementácia nového zákona – najdôležitejšie právne aspekty z pohľadu právnika
Na čo si majú dať pozor mestá a obce – uzatváranie ZoBZ, usmernenia MŽP, VZN
Implementácia nového zákona – riešenie vybraných praktických otázok z pohľadu environmentalistu
Panelová moderovaná diskusia na vybrané témy (Únia miest, žiadateľ o autorizáciu OZV, zberové spoločnosti, tretí sektor)
Témy: vyčíslenie nákladov na triedený zber, financovanie triedeného zberu, ZoBZ a otázky z publika

Coffee Break

III. Blok         Vyhlásenie výsledkov súťaže
13:00 – 14:30
Odovzdávanie cien za výsledky triedeného zberu SR v roku 2015, žrebovanie tomboly a slávnostná recepcia

Registrácia: Tí, ktorí ste sa ešte nestihli prihlásiť na konferenciu, môžete tak do 1. októbra urobiť TU

ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2 SK, tel.: 02 333 227 10, fax: 02 335 200 10,
www.envipak.sk; envipak@envipak.sk

Podrobnosti

Dátum:
8. október. 2015
Čas:
12:00 am
Webstránka:
https://www.envipak.sk/sk/Obce/Konferencia-Samosprava-a-triedeny-zber/2015.alej

Miesto udalosti

Hotel Residence, Donovaly

Organizátor

ENVI-PAK, a.s.