Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Schôdza Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

19. marec. 2007 @ 12:00 am - 20. marec. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť má vo svojej pôsobnosti:

  • vymedzenie, presadzovanie a ochranu práv žien v únii a s tým súvisiace opatrenia spoločenstva,
  • presadzovanie práv žien v tretích krajinách,
  • politiku rovnakých príležitostí vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci,
  • odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie založených na pohlaví,
  • uplatňovanie a ďalšie zavádzanie zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach,
  • doplňovanie a uplatňovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa práv žien,
  • informačnú politiku týkajúcu sa žien.

Predsedníčkou výboru je Anna Záborská, (EPP-ED), členkou výboru je o.i. Edit Bauer (EPP-ED).

Podrobnosti

Začiatok:
19. marec. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
20. marec. 2007 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament