Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Schôdza Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

20. marec. 2007 @ 12:00 am - 21. marec. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci má vo svojej pôsobnosti:

  • politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne poistenie a sociálna ochrana,
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  • Európsky sociálny fond,
  • politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií,
  • voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov,
  • sociálny dialóg,
  • všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia,
  • vzťahy s Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
  • vzťahy s inými príslušnými orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami.

Podrobnosti

Začiatok:
20. marec. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
21. marec. 2007 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/committees/empl_home_en.htm

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament