Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Seminár o rozhodovacích procesoch v EÚ

1. apríl. 2008 @ 12:00 am

V Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity  Komenského v Bratislave  sa uskutoční dňa 1. apríla 2008 seminár „Rozhodovacie a spolurozhodovacie procesy v EÚ“.  

Jeho účastníci získajú aktuálne vedomosti o štruktúre a fungovaní EÚ, osobitne o rozhodovacích procesoch,  ktoré sa uskutočňujú na úrovni  jednotlivých inštitúciách EÚ. Dozvedia sa aj o možnostiach rôznych subjektov (štátnych aj neštátnych) zapojiť sa do procedúr spolurozhodovacích procesov  prebiehajúcich v rámci  EU.  Seminár je otvorený pre všetkých záujemcov, vhodný je najmä pre predstaviteľov verejného aj súkromného sektora, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch v rôznych útvaroch európskych inštitúcií (pracovné skupiny, výbory), alebo sa na túto činnosti pripravujú.

Seminár je súčasťou vzdelávacieho programu „Manažment európskych záležitostí“, ktorý bude prebiehať počas celého roku 2008. Bližšie informácie o seminári aj o celom programe nájdete na internetovej stránke www.cdvuk.sk.

Miesto udalosti

CDV UK, Bratislava

Organizátor

Centrum ďalšieho vzdelávania UK