Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Seminár o spoločnej bezpečnostnej politike krajín V4 vo vzťahoch k USA a Rusku

11. apríl. 2011 @ 12:00 am

Seminár organizuje Euroatlantické centrum v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v rámci projektu „Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy“. Seminár sa uskutoční na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov o 14:00.V rámci diskusie vystúpia Zbyňek Pavlačík, predseda združenia Jagello 2000 (CZ), István Gyarmati, International Centre for Democratic Transition (HU),  Radovan Geist, šéfredaktor portálu Euractiv.sk (SK) a Leszek Fryderyk Korzeniowski, European association for Security (PL) (tbc).

Hlavným cieľom podujatia je prispieť k diskusii o význame a smerovaní Vyšehradského zoskupenia prostredníctvom zapojenia predstaviteľov vládnej a mimovládnej sféry, akademickej obce, odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov zo všetkých štyroch krajín V4, ako aj mladých akademikov a študentov politológie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Cieľom takejto formy diskusie je podporiť informovanosť mladých ľudí o význame V4, poskytnúť im možnosť aktívnej participácie a formulácie ich názorov na danú problematiku za prítomnosti odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

Pozvánka na seminár

http://www.eac.sk/docs/pozvanka_seminar_V4_11april.pdf

Anotácia

http://www.fpvmv.umb.sk/fpvamv/storage/File/Fakulta/pozvanky/anotacia_11_4_2011.pdf

Tézy seminára

http://www.fpvmv.umb.sk/fpvamv/storage/File/Fakulta/pozvanky/tezy_11_4_2011.pdf

Miesto udalosti

Banská Bystrica, UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Organizátor

Euroatlantické centrum, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB