Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Slovenské bezpečnostné fórum 2015

5. október. 2015 @ 12:00 am

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) predstavuje druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu, ktorou sa už tradične otvára diplomatická sezóna na Slovensku. SBF reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti. Na konferenci sa každoročne stretáva viac ako 150 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a súkromnej sféry. SBF sa stalo za deväť rokov svojej existencie uznávanou platformou tak doma ako i v zahraničí. V roku 2015 sa uskutoční už deviaty ročník konferencie, ktorej hlavnou ambíciou je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO. Ambíciou SBF 2015 je zapojiť do dialógu všetky relevantné subjekty a priblížiť ho širokej verejnosti. Formát deviateho ročníka bude obohatený o množstvo inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách budú účastníci navrhovať  konkrétne riešenia najpálčivejších problémov a výziev, pred ktorými Slovensko stojí.

Tradičná forma panelovej diskusie na Slovenskom bezpečnostnom fóre zostáva zachovaná. Pred auditóriom vystúpia so svojimi príspevkami rečníci prezentujúci pohľady rôznych spoločenských sfér. Po prezentácii príspevkov je priestor venovaný otázkam z publika.

Okrúhly stôl – Inovácia tohtoročného fóra zameraná na spracovanie konkrétnych odporúčaní a návrhov riešení pre rozhodovací proces v rámci aktuálnej problematiky. Účastníkmi diskusie bude vybraná úzka skupina participantov SBF.

Pre viac informácií prosím kontaktujte programového koordinátora Euroaltantického Centra (EAC) p. Jakuba Fedora, jakub.fedor@eac.sk.

Podrobnosti

Dátum:
5. október. 2015
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Univerzitná knižnica – Depozitná knižnica NATO, Ventúrska 11, Bratislava

Organizátor

EAC, Univerzitná knižnica v Bratislave, MZVaEZ SR