Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Slovensko a hospodárska kríza: budúcnosť už nie je čo bývala

28. apríl. 2009 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Občianske združenie Alternatíva – Komunikácia – Občania spolu s informačným portálom EurActiv.sk a Centrom teritoriálnych a medzinárodných štúdií, za podpory Friedrich Ebert Stiftung, organizujú ďalšiu zo série diskusií

Slovensko a hospodárska kríza: budúcnosť už nie je čo bývala

Diskusia sa uskutoční 28. apríla 2009 (utorok) v čase od 17:00 do 18:30 v Knižnici SFPA, Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava. Svoju účasť prisľúbil Ing. Peter Žiga, štátny tajomník Ministerstva Hospodárstva SR.

Diskusia bude prebiehať v troch okruhoch:

Vládne opatrenia proti kríze

  • Sú opatrenia, ktoré prijala vláda účinné? Dokázala pružne reagovať na výzvy, ktorým vplyvom krízy muselo čeliť slovenské hospodárstvo?
  • Aký je ich vplyv na reálnu ekonomiku? Ako sa pozitívne či negatívne prejavia v najbližších rokoch? Kadiaľ povedie cesta z recesie?

Implementácia opatrení v praxi

  • Aká bola reakcia podnikov a ako prebiehala ich implementácia?
  • Čo pre firmy znamenajú v praxi?
  • Čo ešte treba urobiť na pomoc podnikom, podporu zamestnanosti a dopytu?

Prístup EÚ

  • Sú opatrenia prijímané na úrovni EÚ dostatočné?
  • Sme schopní koordinovať svoj postup s ostatnými členskými štátmi EÚ?

Z kapacitných dôvodov je počet miest obmedzený! Zaregistrujte sa na office@euractiv.sk do 27.apríla 2009.

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

AKO, CTMŠ, EurActiv.sk