Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Slovensko.Digital: Red Flags workshop – Žilina

2. október. 2017 @ 6:00 pm - 11:00 pm

Udalosť Navigation

Už pred letom sme informovali o projekte Red Flags, ktorým chceme systematickejšie pristúpiť k nezávislému hodnoteniu kvality štátnych IT projektov. Zároveň chceme do tohto hodnotenia zapojiť čo možno najviac nezávislých odborníkov na témy informatizácie verejnej správy. Viac informácií o projekte nájdete na platforme, kde sme aj zverejnili model hodnotenia (https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags/3777).

Hlavným cieľom projektu Red Flags
je rozšírenie systematickej kontroly IT projektov verejnej správy a vytváranie tlaku na ich kvalitu cez verejnú kontrolu projektov, ktoré vykazujú vysokú mieru rizika alebo nedostatkov.

V štátnej správe na Slovensku vzniká množstvo projektov, ktoré core team Slovensko.Digital nie je schopný analyticky pokryť. Rozhodli sme sa naše vedomosti o kľúčových problémových aspektoch projektov rozšíriť širšej IT komunite a zverejniť ich pre širokú verejnosť.

V rámci projektu Red Flags vytvoríme univerzálny model,
na základe ktorého bude možné kriticky vyhodnotiť projekty v štátnom IT. Tento model bude voľne dostupný pre IT komunitu i širokú verejnosť. S jeho pomocou bude môcť ktokoľvek identifikovať problémové časti IT projektov a pomáhať tak efektívnejšie bojovať proti korupcii na Slovensku. Keďže tento model chceme pripravovať v spolupráci s odbornou komunitou, prinášame jeho prvý draft na verejné komentovanie:

Draft modelu Red Flags133

Okrem modelu, všetky informácie o projektoch a hodnotenia otázok budeme udržiavať v jednoducho použiteľnej a prehľadnej forme dostupnej online.
Na začiatku októbra plánujeme 3 workshopy (Žilina, Košice a Bratislava), kde objasníme náš prístup hodnotenia kvality projektov a možnosť zapojenia sa do tohto projektu.