Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Smart Industry Conference

14. marec. 2016 @ 9:00 am - 5:15 pm

The Smart Industry conference will focus on the benefits of smart technologies for the competitiveness of industry in the context of streamlining technological progress in Slovakia. Moreover, the event will also introduce the concept of the Slovak Smart Industry. It will gather leading figures from public and private sectors, universities, NGOs, think tanks as well as international experts and influential innovators. Our goal is to clarify the interconnectedness of industries and many factors that influence it.

The Smart Industry Conference will be divided into five specialized panel discussions, which will look at the different areas of the Smart Industry concept. There will also be a room for debates about the change from stream engine to cyber-physical systems; smart manufacturing; smart energy; as well as the role of data and government, which is an important element in shaping the future of smart industry.

A G E N D A

9:00 REGISTRÁCIA / TLAČOVÁ KONFERENCIA

9:30 – 10:00 HLAVNÍ REČNÍCI
Vazil HUDÁK, Minister hospodárstva, Bratislava, Slovenská republika
Elzbieta BIENKOWSKA, Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, Európska komisia, Brusel, Belgicko

10:00 – 11:00 I. PANEL: SMART GOVERNMENT – FORMOVANIE BUDÚCNOSTI
Úloha štátu pri osvojovaní si technológií budúcnosti naprieč priemyselnými odvetviami. Odpovede na výzvy špecifické pre krajiny a využívanie silných stránok odvetví priemyslu. Národné stratégie pre konkurencieschopnejší a ekologicky udržateľný priemysel – spoločný cieľ Európy. Budúca legislatíva a potreba odstránenia prekážok inováciám. Podpora vytvárania inovačných centier ako stavebných blokov v rámci celoeurópskeho znalostného trojuholníka.
Rečníci:
Vazil HUDÁK, Minister hospodárstva, Bratislava, Slovenská republika
Eduard MUŘICKÝ, Námestník ministra priemyslu a obchodu, Praha, Česká republika
Baroness NEVILLE-ROLFE DBE CMG, Štátna tajomníčka, Oddelenie pre obchodné inovácie a zručnosti, Ministerka pre duševné vlastníctvo, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Harald MAHRER, Štátny tajomník, Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum a ekonómiu, Viedeň, Rakúsko
Moderátor Panelu:
John HIGGINS, Prezident Fóra strategickej politiky, Generálny riaditeľ pre DIGITAL EUROPE, Brusel

11:00 – 11:30 PRESTÁVKA

11:30 – 12:30 II. PANEL: SMART INDUSTRY – OD PARNÝCH STROJOV PO ROBOTIKU A KYBERNETIKU
Prierez vývojom priemyslu, technológií a ich budúcnosť. Všadeprítomné dáta, ich prínos a potenciál. Akým hlavným výzvam dnes musíme čeliť? Aké budú ich dopady na trh práce, spoločnosť a akademickú obec? Aké adaptačné kroky je potrebné podniknúť?
Rečníci:
Liam BENHAM, Vice-prezident IBM Europe, Brusel, Belgicko
Richard GUGA, CEO, SAP Slovakia, Bratislava, Slovenská republika, TBC
Tomas HEDENBORG, President, Orgalime, Európska asociácia strojárskeho priemyslu, Brusel, Belgicko
Mário LELOVSKY, Riaditeľ, IT Association Slovakia, Bratislava, Slovenská republika
Guido LOBRANO, Zástupca riaditeľa, BUSINESSEUROPE, Európska konfederácia priemyslu, Brusel, Belgicko
Robert REDHAMMER, Rektor, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, TBC
Moderátor Panelu:
Ivan HODAČ, Vice-prezident, Aspen Institute Praha, Česká republika

12:30 – 13:30 OBED

13:30 – 14:30 III. PANEL: PREDSTAVENIE SLOVENSKEJ KONCEPCIE SMART INDUSTRY
Nevyhnutnosť koordinovanej spolupráce slovenského priemyslu, akademickej obce a štátnej správy. Smart Industry ako koncept: nosné myšlienky, oblasti záujmu a rozdelenie úloh. Prepájanie prvkov inovatívnych centier Slovenska.
Rečníci:
Henning BANTHIEN, Správca spoločnosti, IFOK GmbH
Alexej BELJAJEV, Prezident, Asociacia priemyselných zväzov, Bratislava, Slovakia
Max LEMKE, Vedúci oddelenia, Complex Systems and Advanced Computing Unit, Generálny riaditeľ CONNECT, Európska komisia, Brusel, Belgicko
Eva MAJKOVÁ, Podpredsedníčka, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
Martin MORHÁČ, Riaditeľ, SOVA Digital, Bratislava, Slovenská republika
Vladimír SLEZÁK, Výkonný riaditeľ, Siemens Slovakia, Bratislava, Slovenská republika, TBC
Moderátor:
Zuzana NEHAJOVÁ, Generálna riaditeľka, Sekcie inovácií a podnikateľského prostredia, Ministerstvo hospodárstva, Bratislava, Slovenská republika

14:30 – 15:30 IV. PANEL: SMART MANUFACTURING V HLAVNEJ ÚLOHE
Automobilový sektor ako pilier slovenskej ekonomiky: Automobilový sektor je indeálnym vzorom pre ostatné odvetvia v našej krajine a najvhodnejšie miesto pre vznik koncepcie Smart Industry. Lídri vedení príkladom a premenou dodávateľských reťazcov do integrovaných dodávateľských sietí. Továrne budúcnosti, regulácie prispôsobené inováciám, zručnosti a R&D.
Rečníci:
Štefan DEIX, Riaditeľ, EUCAR, Brusel, Slovenská republika
Patrick HESSEL, Výkonný riaditeľ, c2i, Dunajská Streda, Slovenská republika
Peter MAGVAŠI, Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky, CEIT Group, Žilina, Slovenská republika
Štefan ROSINA, Výkonný riaditeľ, Matador Group, Bratislava, Slovenská republika
Juraj SINAY, Predseda, Zväz automobilového priemyslu, Bratislava, Slovenská republika
Branislav SITÁR, Profesor a výskumník, CERN, Ženeva, Švajčiarsko Moderátor
Moderátor:
Peter ŠVEC, Hovorca, PSA Trnava, Slovenská republika

15:30 – 16:00 PRESTÁVKA

16:00 – 17:00 V. PANEL: POHÁŇANÍ INTELIGENTNOU ENERGIOU
Rastúci trh pre inteligentné domácnosti a úloh a energetických riešení v rámci internetu vecí (Internet of Things), vrátane prepojených zariadení, energetického manažmentu, podporných služieb a platforiem pre riadenie domácností a služieb. Lepšie poňatie a vnímanie energie umožní predvídanie potreby, väčšiu kontrolu a energetickú efektívnosť. Smart Grid ako príležitosť pre medzinárodnú spoluprácu a líderstvo Slovenska.
Rečníci:
Michele BOLOGNA, Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, ENEL/Slovenské elektrárne, Bratislava, Slovenská republika
Milan DADO, Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Joost VAN KEULEN, Zástupca primátora pre hospodárske záležitosti, Groningen, Holandsko
Stanislav KMEŤ, Rector, Technical University of Košice, Slovak Republic
Magdalena Andreea STRACHINESCUOLTEANU, Vedúca oddelenia, Generálna riaditeľka pre energetiku, Európska komisia, Brusel, Belgicko
Jaroslav ŽLÁBEK, Výkonný riaditeľ, Schneider Electric, Bratislava, Slovenská republika
Moderátor:
Martin ŠANTA, Štátne zastupiteľstvo, Brusel, Belgicko

17:00 – 17:15 ZÁVEREČNÁ REČ
Robert FICO, Predseda vlády, Bratislava, Slovenská republika, TBC

 

Podrobnosti

Dátum:
14. marec. 2016
Čas:
9:00 am - 5:15 pm
Udalosť Tags:
, , ,
Webstránka:
http://www.smartindustrysk.com/

Miesto udalosti

Historická budova NR SR, Župné námestie 12, Bratislava

Organizátor

Ministerstvo hospodárstva SR