Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Spolupráca univerzít so štátnymi orgánmi, podnikmi a záujmovými skupinami v regiónoch Nemecka

1. apríl. 2008 @ 12:00 am - 3. apríl. 2008 @ 12:00 am

  • Rola a funkcia odbornej školy na štátnej univerzite: príklad regionálnej spolupráce z Lüneburgu (Nemecko)

Podujatie sa uskutoční 1. apríla 2008 o 15:00 na Filozofickej fakulte UK- miestnosť 236, Gondova 2, Bratislava. Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenského jazyka je zabezpečené.

  • Modely demokracie v strednej a východnej Európe

Podujatie sa uskutoční 2. apríla 2008 o 13:00 na Filozofickej fakulte UK- miestnosť N216, Šafárikovo nám. 6, Bratislava. Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

  • Čo je demokracia? Prečo potrebujeme demokraciu?

Podujatie sa uskutoční 2. apríla 2008 o 16:30 na Filozofickej fakulte UK- miestnosť S3, Šafárikovo nám. 6, Bratislava. Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

  • Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation

Podujatie sa uskutoční 3. apríla 2008 o 9:30 na Filozofickej fakulte UK- miestnosť 140, Gondova 2, Bratislava. Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Prof. Dr. Ferdinand Müller-Rommel je profesorom komparatívnej politológie, viceprezidentom Univerzity v v Lüneburgu a riadite lom Centra pre štúdium demokracie. Okrem toho pôsobí vo viacerých významných odborných organizáciách ako Nemecká nadácia pre výskum ako aj v redakčných radách časopisov ako European Journal of Political Research alebo Party Politics. Okrem toho profesor pôsobil v predsedníctve European Political Science Network (EPSNET) či European Consortiuum for Political Research (ECPR) a má bohaté skúsenosti ako poradca Svetovej banky, Európskej komisie či OECD.

Podrobnosti

Začiatok:
1. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
3. apríl. 2008 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondová 2, miestnosť G 236
Bratislava,

Organizátor

Excelentná univerzita

Excelentná univerzita v spolupráci s Katedrou politológie Filozofickej fakulty UK si Vás dovoľuje pozvať na prednášky Prof. Dr. rer. pol. Ferdinanda Müller-Rommela:

Spolupráca univerzít so štátnymi orgánmi, podnikmi a záujmovými skupinami v regiónoch Nemecka

  • 1. apríla 2008 o 15:00

Rola a funkcia odbornej školy na štátnej univerzite: príklad regionálnej spolupráce z Lüneburgu (Nemecko) The Role and Function of a Professional School at a State University: Regional networking in the case of Lüneburg

Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenského jazyka je zabezpečené.

  •   2. apríla 2008 o 13:00

Modely demokracie v strednej a východnej Európe

Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

  • 2. apríla 2008 o 16:30

Čo je demokracia? Prečo potrebujeme demokraciu?

Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

  • 3. apríla 2008 o 9:30

Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation

Prednáška spojená s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Všetky prednášky sa uskutočnia v priestoroch Filozfocikej fakulty UK v Bratislave.

Prof. Dr. Ferdinand Müller-Rommel je profesorom komparatívnej politológie, viceprezidentom Univerzity v v Lüneburgu a riadite lom Centra pre štúdium demokracie. Okrem toho pôsobí vo viacerých významných odborných organizáciách ako Nemecká nadácia pre výskum ako aj v redakčných radách časopisov ako European Journal of Political Research alebo Party Politics. Okrem toho profesor pôsobil v predsedníctve European Political Science Network (EPSNET) či European Consortiuum for Political Research (ECPR) a má bohaté skúsenosti ako poradca Svetovej banky, Európskej komisie či OECD.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Podrobnosti

Začiatok:
1. apríl. 2008 @ 12:00 am
Koniec:
3. apríl. 2008 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.exu.sk

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Excelentná univerzita