Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

Výberové konanie: Akadémia sociálnej demokracie

23. august. 2013 @ 12:00 am

 

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Českej a Slovenskej republike v spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a inštitútom ASA vyhlasujú:

verejný konkurz pre výber účastníkov a účastníčky IV. cyklu česko-slovenského vzdelávacieho programu pre sociálnu demokraciu 

Akadémia sociálnej demokracie Jeseň 2013/Jar 2014

Prečo Akadémia sociálnej demokracie?

Sociálna demokracia ako hnutie je dnes konfrontovaná s novými výzvami, na ktoré nie jednoduché nájsť adekvátnu odpoveď.

 • Pohybujete sa na úrovni parlamentnej, komunálnej alebo mládežníckej sociálnodemokratickej politiky?
 • Alebo ste zaangažovaní v ekologických, sociálne orientovaných a protirasisticky zameraných hnutiach?
 • Záleží vám na sociálnej spravodlivosti – aj z rodového hľadiska?

O to viac ste konfrontovaní s potrebou komplexného rozhodovania sa na pozadí prudko sa meniaceho sveta. O to intenzívnejšie vás môže osloviť potreba hľadania sociálno-demokratických odpovedí na výzvy 21. storočia – v našom československom i globálnom kontexte.

Akadémia sociálnej demokracie ponúka platformu pre intenzívne vzdelávanie v prepojení s argumentačnými a mediálnymi tréningami pre sociálnodemokraticky angažovaných ludí – pre nádejných politikov a politicky, pre progresívnych aktivistov a aktivistky.

Akadémia chce prispiet k budúcim úspechom sociálnodemokratických politík v Českej a Slovenskej republike v neposlednom rade ich prepájaním s európskym prostredím sociálnej demokracie a hnutiami občianskej spoločnosti.

Prínos pre účastníkov

Akadémia prináša kľúčové poznatky o sociálnej demokracii, sprostredkuje jej základné hodnoty a aktuálne politiky na česko-slovenskej a globálnej úrovni tak, aby sa získané vedomosti v kombinácii s praktickými zručnosťami stali východiskom pre prax. Prínos pre účastníkov možno preto uvidieť vo viacerých rovinách:

 • Presvedčivosť na základe učenia sa pre prax
 • Prehĺbenie argumentačných schopností v konfrontácii s aktuálnymi politickými výzvami
 • Profesionálna príprava politických textov, projektov a ich mediálne účinnej prezentácie
 • Medzinárodne kontakty a sieťovanie

Naša ponuka pre vás

Akadémia prebieha vo forme šiestich víkendových škôl (dve na jeseň 2013, štyri na jar 2014), ktorých účelom je sprostredkovanie prakticky pochopených poznatkov pre úspešné zvládnutie sociálnodemokratickej agendy na začiatku 21.storočia. Program je naplánovaný pre prácu v malých skupinách s celkovým počtom 22 účastníkov.

Skúsení lektori Akadémie, medzi ktorými nechýbajú bývalí a aktívni politici, pochopiteľne kladú dôraz na rozvoj schopností a zručností, nie len teoretických znalostí účastníkov. Program prebieha vždy od piatku podvečer (od 17 hod.) do nedele skorého odpoludnia (do 14 hod.). Víkendové školy Akadémie sa konajú trikrát v Českej a trikrát v Slovenskej republike.

Akadémia sa zakladá na interaktívnom prístupe a sprostredkovaní praktických skúseností, súčasťou programu sú preto aj pravidelné stretnutia s úspešnými protagonistami európskeho sociálnodemokratického hnutia. Obsahové podklady k Akadémii budú spracované vo forme readeru a zoznamu odporučenej literatúry. Absolventi projektu ďalej získajú možnosť zapojiť sa do celoeurópskej siete sociálnodemokratických politikov (Alumni program Akadémie). Miesta konania a podrobný program budú zaslané účastníkom vopred.

Podmienky absolvovania Akadémie

Absolventi Akadémie ukončia projekt vybavení argumentačnými schopnosťami a zručnosťami, solídnou orientáciou v dôležitých socioekonomických problémoch a sociálnodemokratických odpovediach na ne. Pre úspešné absolvovanie Akadémie je preto nevyhnutná účasť na všetkých šiestich školách, pri ktorých sa predpokladá aj pravidelná domáca príprava. Na záverečnej škole Akadémie budú jej účastníci prezentovať vopred pripravenú esej/prejav na základe zadaných tém, ktoré sa preberali v rámci celkového programu školy.

Termíny konania IV. cyklu Akadémie sociálnej demokracie:

 • 25. – 27. októbra 2013 (SR)
 • 22. – 24. novembra 2013 (ČR)
 • 7. – 9. februára 2014 (SR)
 • 7. – 9. marca 2014 (ČR)
 • 28. – 30. marca 2013 (SR)
 • 25. – 27. apríla 2013 (ČR)

Poplatok za účasť na Akadémii je 100 €. Všetky náklady spojené s účasťou (vrátane spoločnej dopravy na miesto konania) sú hradené zo strany organizátorov. Organizátori nehradia poistenie účastníkov a cestovné náklady za individuálne zaistenie dopravy.

Výberové konanie

Prihlásiť sa môže každý, nie len začínajúci politik a politička na komunálnej alebo parlamentnej úrovni, ale tiež progresívne orientovaný, prípadne aj mediálne činný aktivista/aktivistka alebo odborár/odborárka. Vek nie je základnou podmienkou. Očakáva sa však, že účastník/účastníčka neprekročí vekovú hranicu 35 rokov v čase konania výberového konania.

Výberové konanie prebehne na základe doručeného životopisu s motivačným listom na nižšie uvedenú adresu. O desiatich účastníkoch a účastníčkach zo Slovenskej republiky sa potom rozhodne na základe osobných pohovorov, ktoré prebehnú pod odbornou záštitou Brigity Schmögnerovej a politickou garanciou podpredsedu Smer-u SD, Dušana Čaploviča. Výber v Českej republike prebehne obdobne.

Posledný termín zaslania elektronických prihlášok na výberové konanie (životopis + motivačný list) je 23. august 2013. Osobné pohovory pred výberovou komisiou prebehnú v treťom septembrovom týždni. Oba podklady na výberové konanie treba zaslať na nižšie uvedenú adresu.

Koordinátor projektu za Slovenskú republiku:

Martin Muránsky, muransky@fes.sk (adresa na doručenie prihlášok)

Friedrich-Ebert-Stiftung, Maróthyho 6, SR, 811 06 Bratislava 2

Zdroj: Friedrich-Ebert-Stiftung

Podrobnosti

Dátum:
23. august. 2013
Čas:
12:00 am

Organizátor

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Českej a Slovenskej republike v spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a inštitútom ASA