Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

Výbor pre občianske slobody,spravodlivosť a vnútorné veci

11. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej únie;
 • opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;
 • legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 • vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä:
  • opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie, ako aj súdnej a administratívnej spolupráce v občianskych veciach,
  • opatrenia týkajúce sa jednotnej správy vonkajších hraníc,
  • opatrenia týkajúce sa spolupráce policajných orgánov a súdov v trestných veciach;
 • Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu, Europol, Eurojust, Cepol a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;
 • stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

Členom výboru je o.i. Edit Bauer (EPP-ED)

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Organizátor

Európsky parlament