Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

11. december. 2006 @ 12:00 am

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • vymedzenie, presadzovanie a ochranu práv žien v únii a s tým súvisiace opatrenia spoločenstva;
  • presadzovanie práv žien v tretích krajinách;
  • politiku rovnakých príležitostí vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;
  • odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie založených na pohlaví;
  • uplatňovanie a ďalšie zavádzanie zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach;
  • doplňovanie a uplatňovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa práv žien;
  • informačnú politiku týkajúcu sa žien.

Predsedníčkou výboru je Anna Záborská, (EPP-ED), členkou výboru je o.i. Edit Bauer (EPP-ED)

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Organizátor

Európsky parlament