Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

Výbor pre právne veci

11. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • výklad a uplatňovanie európskeho práva, súlad aktov Európskej únie s primárnym právom, predovšetkým voľbu právneho základu a dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality;
 • výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, ak sa týka Európskej únie;
 • zjednodušovanie práva spoločenstva, predovšetkým legislatívnych návrhov na jeho úradnú kodifikáciu;
 • ochranu práv a výsad Parlamentu vrátane účasti Parlamentu na konaniach pred Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa;
 • akty spoločenstva, ktoré majú vplyv na právny poriadok členských štátov, najmä v oblastiach:
  • občianskeho a obchodného práva,
  • práva obchodných spoločností,
  • práva duševného vlastníctva,
  • procesného práva;
 • environmentálnu zodpovednosť a postihy za trestnú činnosť proti životnému prostrediu;
 • etické otázky týkajúce sa nových technológií, a to v rozšírenej spolupráci s príslušnými výbormi;
 • pravidlá upravujúce postavenie poslancov a služobný poriadok Európskych spoločenstiev;
 • výsady a imunity, ako aj overovanie osvedčení o zvolení poslancov;
 • organizáciu a štatút Súdneho dvora;
 • Úrad pre harmonizáciu vo vnútornom trhu.

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Organizátor

Európsky parlament

Podrobnosti

Začiatok:
12. júl. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
13. júl. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Podrobnosti

Začiatok:
20. marec. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
21. marec. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko