Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

11. december. 2006 @ 12:00 am

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • priemyselnú politiku únie a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
  • politiku výskumu v únii vrátane šírenia a využívania výsledkov výskumu;
  • vesmírnu politiku;
  • činnosť Spoločného výskumného centra a Ústredného úradu pre jadrové meranie, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejtooblasti;
  • opatrenia spoločenstva týkajúce sa všeobecne energetickej politiky, bezpečnosti dodávok energie a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
  • zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
  • informačnú spoločnosť a informačné technológie vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry.

Členom výboru je o.i. Ján Hudacký (EPP-ED)

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Organizátor

Európsky parlament

Podrobnosti

Začiatok:
12. júl. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
13. júl. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Podrobnosti

Začiatok:
18. apríl. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
20. apríl. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Podrobnosti

Začiatok:
20. marec. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
21. marec. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko