Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

22. november. 2006 @ 12:00 am - 23. november. 2006 @ 12:00 am

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   priemyselnú politiku únie a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;

2.   politiku výskumu v únii vrátane šírenia a využívania výsledkov výskumu;

3.   vesmírnu politiku;

4.   činnosť Spoločného výskumného centra a Ústredného úradu pre jadrové meranie, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejtooblasti;

5.   opatrenia spoločenstva týkajúce sa všeobecne energetickej politiky, bezpečnosti dodávok energie a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;

6.   zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;

7.   informačnú spoločnosť a informačné technológie vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry.

Podrobnosti

Začiatok:
22. november. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
23. november. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/parlComm/nextResults.do?language=SK&page=5&pageSize=10&tabId=&actionType=&body=&genericBody=&place=&term=&date=

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament