Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre rozpočet

22. november. 2006 @ 12:00 am

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov únie;

2.   rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet únie, ako aj vyjednávanie a uplatňovanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;

3.   odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;

4.   rozpočet decentralizovaných orgánov;

5.   finančné aktivity Európskej investičnej banky;

6.   zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi AKP a EÚ;

7.   finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;

8.   sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na čl. 72 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dopadmi;

9.   rozpočtové nariadenie s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.

Členmi výboru sú o.i. Sergej Kozlík (NI) a Vladimír Maňka (SES).

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament