Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre rozpočet

24. január. 2007 @ 12:00 am - 25. január. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov únie;
  • rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet únie, ako aj vyjednávanie a uplatňovanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;
  • odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;
  • rozpočet decentralizovaných orgánov;
  • finančné aktivity Európskej investičnej banky;
  • zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi AKP a EÚ;
  • finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;
  • sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na čl. 72 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dopadmi;
  • rozpočtové nariadenie s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.

Členmi výboru sú o.i. Sergej Kozlík (NI) a Vladimír Maňka (SES).

Podrobnosti

Začiatok:
24. január. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
25. január. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament