Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

20. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • kontrolu plnenia rozpočtu únie a Európskeho rozvojového fondu a rozhodnutia o absolutóriu prijaté Parlamentom vrátane interného postupu o udelení absolutória a ďalšie opatrenia, ktoré takéto rozhodnutia sprevádzajú alebo vykonávajú;
  • uzávierku, predkladanie a kontrolu účtov a súvah únie, jej orgánov a inštitúcií, ktoré sú nimi financované, vrátane vymedzenia finančných prostriedkov, ktoré sa majú presunúť, a vyrovnania zostatkov;
  • kontrolu finančných aktivít Európskej investičnej banky;
  • monitorovanie efektívnosti nákladov rôznych foriem financovania spoločenstva pri uplatňovaní politík únie;
  • posudzovanie prípadov podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu únie, opatrenia zamerané na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie a všeobecnú ochranu finančných záujmov únie;
  • vzťahy s Dvorom audítorov, menovanie jeho členov a posudzovanie jeho správ;
  • rozpočtové nariadenie, pokiaľ ide o plnenie, riadenie a kontrolu rozpočtu.

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament

Podrobnosti

Dátum:
12. júl. 2006
Čas:
12:00 am - 1:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Podrobnosti

Začiatok:
20. marec. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
21. marec. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko