Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre ústavné veci

22. december. 2006 @ 12:00 am - 23. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä v rámci prípravy a konaní konventov a medzivládnych konferencií;
  • uplatňovanie zmluvy o EÚ a hodnotenie jej uplatňovania v praxi;
  • inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení únie;
  • medziinštitucionálne vzťahy a vzhľadom na ich schváľovanie plénom aj preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s čl. 120 ods. 2 rokovacieho poriadku;
  • jednotný volebný postup;
  • politické strany na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté právomoci predsedníctva;
  • konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;
  • výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament

Podrobnosti

Dátum:
3. júl. 2006
Čas:
12:00 am - 1:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Podrobnosti

Začiatok:
24. apríl. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
25. apríl. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Podrobnosti

Dátum:
6. apríl. 2006
Čas:
12:00 am - 1:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Podrobnosti

Začiatok:
20. marec. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
21. marec. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko