Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre ústavné veci

22. január. 2007 @ 12:00 am - 23. január. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä v rámci prípravy a konaní konventov a medzivládnych konferencií;
  • uplatňovanie zmluvy o EÚ a hodnotenie jej uplatňovania v praxi;
  • inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení únie;
  • medziinštitucionálne vzťahy a vzhľadom na ich schváľovanie plénom aj preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s čl. 120 ods. 2 rokovacieho poriadku;
  • jednotný volebný postup;
  • politické strany na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté právomoci predsedníctva;
  • konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;
  • výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.

Podrobnosti

Začiatok:
22. január. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
23. január. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament