Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

19. december. 2006 @ 12:00 am - 20. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni spoločenstva, najmä:
    • voľný pohyb tovarov vrátane harmonizácie technických noriem,
    • právo usadiť sa,
    • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
  • opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu;
  • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov v rámci vytvárania vnútorného trhu, s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

Členom výboru je o.i. Zita Pleštinská (EPP-ED)

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament

Podrobnosti

Začiatok:
10. júl. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
12. júl. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Štrasburg, Francúzsko

Podrobnosti

Začiatok:
29. máj. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
30. máj. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do;jsessionid=78D8166700AC9CEDBC07B2AFD2902DBA.node2?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Podrobnosti

Dátum:
21. marec. 2006
Čas:
12:00 am - 1:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko