Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23. január. 2007 @ 12:00 am - 25. január. 2007 @ 12:00 am

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni spoločenstva, najmä:
    • voľný pohyb tovarov vrátane harmonizácie technických noriem,
    • právo usadiť sa,
    • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
  • opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu;
  • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov v rámci vytvárania vnútorného trhu, s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

Členom výboru je o.i. Zita Pleštinská (EPP-ED)

Podrobnosti

Začiatok:
23. január. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
25. január. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament