Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre zahraničné veci

19. december. 2006 @ 12:00 am - 20. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

  • spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP). V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre bezpečnosť a obranu;
  • vzťahy s ostatnými orgánmi a inštitúciami, OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými zhromaždeniami vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti;
  • posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami, najmä s tými, ktoré bezprostredne susedia s úniou, prostredníctvom rozsiahlej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú asociačné zmluvy a zmluvy o partnerstve;
  • začatie, monitorovanie a skončenie rokovaní týkajúcich sa pristúpenia európskych štátov do únie;
  • otázky týkajúce sa ľudských práv, ochrany práv menšín a presadzovania demokratických hodnôt v tretích krajinách. V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre ľudské práva. V súlade s príslušnými pravidlami sa na schôdze podvýboru prizývajú členovia iných výborov a orgánov zodpovedných za túto oblasť.

Výbor koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a parlamentných výborov pre spoluprácu, ako aj medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc a volebných pozorovateľských misií v jeho pôsobnosti.

Členom výboru je o.i. Monika Beňová (PES)

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament