Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

18. december. 2006 @ 12:00 am - 19. december. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne poistenie a sociálna ochrana;
 • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 • Európsky sociálny fond;
 • politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;
 • voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;
 • sociálny dialóg;
 • všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia;
 • vzťahy s:
 • 1) Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
 • 2) Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
 • 3) Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
 • 4) Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 • ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami.

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament

Podrobnosti

Začiatok:
10. júl. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
11. júl. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Podrobnosti

Začiatok:
21. máj. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
22. máj. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do;jsessionid=78D8166700AC9CEDBC07B2AFD2902DBA.node2?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Podrobnosti

Začiatok:
20. marec. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
23. marec. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.eu.int/activities/public/parlComm.do?language=SK

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko