Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

22. november. 2006 @ 12:00 am - 23. november. 2006 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne poistenie a sociálna ochrana;

2.   bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

3.   Európsky sociálny fond;

4.   politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;

5.   voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;

6.   sociálny dialóg;

7.   všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia;

8.   vzťahy s:

–   Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),

–   Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,

–   Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,

–   Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

   ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami.

Podrobnosti

Začiatok:
22. november. 2006 @ 12:00 am
Koniec:
23. november. 2006 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/parlComm/nextResults.do?language=SK&page=5&pageSize=10&tabId=&actionType=&body=&genericBody=&place=&term=&date=

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament